top of page

I SKYDD AV LJUSET

Durch Gegen Über. Olja på duk 200x150 cm 2009 

Pia Ingelse Durch Gegen Über. Olja på duk 200x150 cm 2009 
Pia Ingelse Im not done yet. Olja på pannå 2010 

Im not done yet. Olja på pannå 2010 

Pia Ingelse Flätade tårar. Olja på pannå 2010

Flätade tårar. Olja på pannå 2010

Pia Ingelse Mor i hatt. Olja på duk 2010

Mor i hatt. Olja på duk 2010

Pia Ingelse Bakom stängda ögon. Olja på duk 2010

Bakom stängda ögon. Olja på duk 2010

I Skydd av ljuset. Olja på duk 180x120 cm

Pia Ingelse I Skydd av ljuset. Olja på duk 180x120 cm
Pia Ingelse. Procession. Olja på pannå 220x150 cm 2010

Procession. Olja på pannå 220x150 cm 2010

Vad är det som försiggår i mörkret? Utställningstiteln I skydd av ljuset, åsyftar ljuset som tänds för att synliggöra och belysa vad som sker. I Pia Ingelses oljemålningar riktas ljuset mot flickorna och djuren, som symboliserar sårbarhet, något oförstört och oskyldigt. I målningarna allierar sig djuren och flickorna med varandra och tillsammans bildar de en enhet som står emot en hotande omvärld. I lngelses konst är flickan också rustad med attribut som skyddar och stärker henne. Det är alltifrån flickan som sätter på sig ett ugglehuvud för att få en så skarp syn som möjligt, till flickan iklädd uniform välförsedd med medaljer. Patriarkala maktsymboler, militär och rojalistisk estetik i form av medaljer och troféer återkommer i Ingelses svulstiga, och ibland nästintill kitschiga bildvärld.

 

Tillbaka kommer även inslaget av hår såsom i hennes laddade perukväskor. Väskorna som är både vackra och underfundiga, för också tankarna till mer otäcka saker som skalpering och offrande. Det associerar också till ett feministiskt innehåll med uppvisandet och synliggörandet av håret. Håret som ofta förknippas med kvinnan och hennes sexualitet, där betydelsen av hur hon visar upp eller döljer sitt hår har en långtgående symbolisk tradition. Perukväskorna hålls av en gipsformad kvinnohand vilket för tankarna till att det är kvinnan som själv innehar makten över sitt hår. 

I verket Flätade tårar (2009) återkommer håret i form av prydliga flätor som tränger ut likt tårar ur en flickas ögon. Målningen utgör ett spel mellan det uttrycksfulla och kontrollerade, då hennes annorlunda tårar rinner nedför ansiktet, både utlevande och prydligt på samma gång. Likaså återkommer dubbelgångaren och upprepning av gestalter i Pia Ingelses verk. Exempelvis i målningen Durch, gegen, über (2010) står två flickor i en stiliserad slottsinteriör med lampskärmar över sina huvuden. Om de är tvillingar eller lekkamrater kan man inte veta, eller om de möjligen är en och samma person i dubblerad form. Handlar det då om en psykologisk metafor som gestaltar människans tvetydighet? Där hennes ljusa och mörka sidor, själviskhet och självuppoffrande existerar parallellt? Ovisst är också varför de står med sina huvuden under en lampskärm. Har de gömt sig, eller skyddar de sig? Har de rentav fastnat? Också i verket Procession (2010) återfinns ett flertal flickor, men här i en dunkel trolsk skog. Det är fyra flickor med liknande ansiktsdrag, och ytterligare två som bär varsina djurhuvuden. De står efter varandra på rad, håller händerna på varandras axlar och verkar ingå i en parad. Ingår de i en lek, eller har de slagit sig samman för en gemensam sak? Som vanligt förekommande i Ingelses produktion, kombineras också i detta verk en vacker yta med en underliggande tvetydighet och en förnimmelse av mörker.  

- Angelica Blomhage

bottom of page